Оперативно-диспетчерська служба Центру екстреної медичної допомоги (ОДС 103)

Програмно-апаратний комплекс ОДС 103 складається з таких основних елементів:

 • вузла маршрутізаціі екстренних викликів - цифрової автоматичної телефонної станцій ДНІПРО-МТ і обладнання гарантованого електроживлення;
 • комплексу автоматизованих робочих місць (АРМ) із спеціалізованим програмним забезпеченням для диспетчерів прийому екстрених викликів «103» та диспетчерів напрямки, які займаються подальшою обробкою заявок на надання швидкої медичної допомоги;
 • при необхідності віддалених автоматизованих робочих місць диспетчерів напрямку, які розташовані віддалено від Центру ОДС 103, але підключені до нього за допомогою транспортної мережі передачі даних;
 • серверів зберігання даних;
 • системи графічного відображення, зокрема карти місцевості з розташуванням бригад швидкої медичної допомоги (ШМД) в реальному часі;
 • комплекту обладнання транспортних засобів, який включає GPS трекер, встановлений в автомобілі ШМД, індивідуальний мобільний термінал (смартфон) зі спеціалізованим програмним забезпеченням, забезпечені мобільним зв'язком та мобільним Інтернетом;
 • топографічної карти місцевості, наданої вітчизняними провайдерами карт.

Один програмно-апаратний комплекс забезпечує роботу служби екстреної медичної допомоги всієї області, наприклад, як реалізовано в Херсонській обл., або може мати зону відповідальності, що поширюється на частину області. Наприклад, в Дніпропетровській обл. організовано два взаємодіючих Центра ОДС у м. Дніпро і у Кривому Розі.

Регіональний центр обслуговування екстрених викликів за номером «103»

Image

ЦАТС ДНІПРО-МТ забезпечує стики з телефонними мережами - ТМЗК, мобільних операторів, відомчими, а також взаємодія з IP-мережами (VoIP) і функції IP-шлюзу.

Комплекс АРМ являє собою сукупність ПЕОМ, включених в локальну обчислювальну мережу (ЛОМ), яка пов'язана з ЦАТС, і, можливо, віддалених ПЕОМ (віддалених диспетчерів напрямків), включених в комплекс за допомогою корпоративної мережі передачі даних.

Робочі місця диспетчерів прийому викликів (ДПВ) оснащені телефонними гарнітурами, підключеними на абонентські лінії ЦАТС.

Таке апаратне рішення, на відміну від загальноприйнятих рішень Call-центрів, забезпечує високу якість мовних каналів. Робочі місця диспетчерів напрямку (ДН) обладнані додатковим монітором для відображення карти місцевості, і також можуть бути оснащені телефонними гарнітурами або телефонними апаратами, підключеними на абонентські лінії ЦАТС, або IP-телефонами.

Комплекс повинен бути підключений до мережі Інтернет через двох різних провайдерiв для надійності. Для мобільних компонентів повинен бути забезпечений мобільний інтернет через двох різних провайдерiв для надійності.

Загальний вигляд ОДС Центру екстреної медичної допомоги в м. Дніпро

 

Image

Приміщення диспетчерів прийому викликів ОДС Центру екстреної медичної допомоги у Кривому Розі

 

Image

Автоматизовані робочі місця (АРМ) можуть функціонувати в наступних режимах:

 • робочі місця диспетчерів прийому викликів (ДПВ) призначені для прийому телефонних викликів від абонентів телекомунікаційних мереж, відкриття заявок на надання медичної допомоги, передачі їх диспетчеру відповідного напрямку, який приймає подальше рішення;
 • робочі місця диспетчерів напрямку (ДН) призначені для подальшої обробки вже прийнятих заявок на надання медичної допомоги, передачі їх безпосередньо в бригаду швидкої медичної допомоги (ШМД) або іншому диспетчеру напрямку, контролю виконання заявок і т.д. АРМ ДН можуть бути розташовані безпосередньо в Центрі (там же, де розташовані всі АРМ ДПВ) або можуть бути віддаленими, розташованими в приміщеннях певних станцій / підстанцій ШМД;
 • робочі мiсця керiвникiв ОДС дозволяють контролювати процеси прийому і обробки викликів, работу діспетчерiв, бригад ШМД, управляти їх станом, складом, іншими параметрами, дають доступ до отримання і зміни, при необхідності, інформації різних довідників системи, доступ до архівних даних виконаних заявок, включаючи записані раніше телефонні розмови, і т.д. Система дозволяє автоматизувати отримання різноманітних статистичних звітів.

Прийом телефонного виклику диспетчером прийому викликів:

Image

Відповісти на телефонний виклик, що надiйшов, можна одним натисканням на "гарячу" клавішу клавіатури.


Відкриття заявки на надання медичної допомоги:

Причину виклику диспетчер може вибрати зі списку, який попередньо був створений і може бути змінений або доповнений персоналом ОДС. При цьому кожнiй причинi виклику призначається певний пріоритет по терміновості виконання (три рівня). При введенні перших букв адреси виклику з'являються відповідні підказки, а деякі поля можуть бути заповнені автоматично, наприклад, при виборі диспетчера напрямку програма пропонує список диспетчерів відповідно до їх зон обслуговування населених пунктів і адреси виклику. Склад первинної інформації екстреного виклику відповідає медичної формі №109 / о "Картка виклику швидкої медичної допомоги".

Отримання заявки диспетчером напрямку:

Диспетчер напрямку винен підтвердити прийняття заявки. Подальше його завдання - вибрати відповідну найближчу бригаду ШМД.

Виконати це завдання допомагає карта, яка постійно відкрита на екрані другого монітора АРМ ДН і на якій відображається місце розташування, як адреси виклику, так і бригад ШМД - за даними GPS трекерів, встановлених в автомобілях. Програма здатна обчислити і показати найближчі бригади СМП, відобразити передбачуваний маршрут проїзду до місця виклику з орієнтовним часом доїзду.

Обранiй бригаді заявка передається в електронному вигляді на смартфон відповідального лікаря або фельдшера бригади. У смартфоні (Android) встановлено спеціалізоване програмне забезпечення, яке дозволяє користувачеві отримати заявку на виїзд з усіма даними прийому заявки, відображати карту з маршрутом проїзду, робити позначки часу, які потрібні для контролю процесу виконання екстреного виклику. Крім того, лікар може відкрити і заповнити одну або більше електронних медичних форм №110 / о "Карта виїзду швидкої медичної допомоги", при цьому попередній діагноз може бути встановлений за допомогою вибору потрібних кодів МКХ-10 зі списку, побудованого за ієрархічним принципом.

Отримання заявки бригадою ШМД:

Відображення карти на екрані смартфона:

Приклади заповнення розділів форми №110 / о:

Користувач смартфона може сфотографувати або зняти відео з місця виклику. Вся введена інформація зберігається в системі з прив'язкою до відповідного виклику.
Диспетчер напрямку або керівник може в будь-який час знайти потрібний виклик з архіву викликів (пошук можливий за датою, за номером заявки, по ПІБ пацієнта або за іншими параметрами) і скомпонувати всю інформацію за цим викликом. Інформація буде включати дані форми № 109 / о, форм № 110 / о, пов'язаних з даною заявкою, журнал всіх подій по цій заявці (із зазначенням диспетчерів, які з нею працювали, бригади ШМД, моментів часу, коли відбулися ті чи інші події) , фото- і відео-матеріали, а також звуковий файл телефонної розмови, в результаті якого була відкрита ця заявка. В системі також зберігаються треки руху бригад ШМД, пов'язані з виїздами за екстреними викликами.

Відображення руху бригади ШМД при виконанні екстреного виклику (з архіву треків):

Керівник СМП має можливість контролювати всіх користувачів, підключених в поточний момент до системи:

При цьому щодо користувача смартфона (члена виїзної бригади ШМД), буде показано його місце перебування, відповідно до отриманих GPS-координат його смартфона.

Керівник ОДС або відповідальний диспетчер може управляти складом і / або станом бригади ШМД, подивитися її місце розташування на карті, переглянути журнал всіх подій, пов'язаних з цією бригадою:

Змінити склад виїзної бригади або її поточний стан може також відповідальний користувач смартфона - член цієї бригади:

Винятком є неможливість встановити непрацюючий або вільний стан бригади під час виконання нею екстреного виклику. Керівник ОДС або відповідальний диспетчер може оцінити завантаження бригад ШМД обраного підрозділу за допомогою вікна "Оперативна карта роботи бригад ШМД", в якому наочно показано зміна стану бригад ШМД протягом доби:

Важливими складовими системи є статистичні звіти по роботі служби ОДС, які можуть бути автоматично сформовані системою на запит керівника (відповідального диспетчера) відповідно з інформацією екстренних викликів, що зберігається в системі. Статистика обробляється за вказаний період часу, щодо обраного підрозділу служби ШМД, і включають такі звіти, як: "Підсумкове зведення про роботу ШМД", "Зведення про роботу диспетчерів прийому", "Щоденник роботи станції ШМД", "Виведення заявок в Xls", "Зведення про готовність ОДС", "Діяльність бригад ШМД", "Журнал госпіталізації", "Журнал викликів" і ін.

Форми звітів були розроблені за результатами експлуатації Центрів ОДС-103 в містах Дніпро (Дніпропетровськ), Кривий Ріг, Херсон, а також включають медичні форми №115 / о "Журнал запису Звернення про невідкладну медична допомога", №115-1 / о "Щоденник роботи станції (відділення) швидкої медичної допомоги ". Сформовані статистичні звіти виводяться в файл формату Excel, при необхідності, можуть бути збережені і / або роздруковані.

Важливими складовими системи є статистичні звіти по роботі служби ОДС, які можуть бути автоматично сформовані системою на запит керівника (відповідального диспетчера) відповідно до інформаціейекстренних викликів, що зберігається в системі. Статистика обробляється за вказаний період часу, щодо обраного підрозділу служби ШМД, і включають такі звіти, як: "Підсумкова зведення про роботу СМП", "Зведення про роботу диспетчерів прийому", "Щоденник роботи станції ШМД", "Висновок заявок в Xls", "Зведення про готовність ОДС", "Діяльність бригад ШМД", "Журнал госпіталізації", "Журнал викликів" і ін.

Форми звітів були розроблені за результатами експлуатації Центрів ОДС-103 в містах Дніпро (Дніпропетровськ), Кривий Ріг, Херсон, а також включають медичні форми №115 / о "Журнал запису Звернення про невідкладну медична допомога", №115-1 / о "Щоденник роботи станції (відділення) швидкої медичної допомоги ". Сформовані статистичні звіти виводяться в файл формату Excel, при необхідності, можуть бути збережені і / або роздруковані.

Приклади звітів:

Відзначимо також підтримку таких функцій і можливостей системи, як:

 • контроль часу етапів виконання заявок на екстрену медичну допомогу, відмітка тих заявок, за якими виявлено порушення нормативного часу;
 • автоматичний пошук схожих заявок безпосередньо під час обробки поточного дзвIнка для виявлення випадків повторних викликів;
 • можливість відкриття додаткових заявок (прив'язаних до основної заявки): наприклад, коли по вже наявному екстреному виклику, для якого вже виїхала бригада ШМД, необхідно відправити додаткову (спеціалізовану) бригаду ШМД, або коли необхідно запланувати повторне відвідування цього ж пацієнта на певний час;
 • можливість передачі заявки від одного диспетчера напрямку до іншого диспетчера напрямку, передачі заявки в непрофільний медичний заклад;
 • можливість налаштування індивідуально для кожного диспетчера напрямку його зони обслуговування у вигляді списку станції / підстанції ШМД; можливість визначити зони обслуговування для кожної станції / підстанції ШМД з деталізацією населених пунктів, вулиць, списку (діапазону) будинків;
 • процедура передачі зміни від одного диспетчера напряму до іншого при наявности незакритих заявок, які вимагають подальшого супроводу;
 • підтримка даних, необхідних для госпіталізації пацієнтів;
 • введення диспетчером ОДС відомостей про невідомих осіб і можливість в подальшому виконувати пошук цих відомостей в базі даних системи;
 • можливість виконувати вихідні телефонні виклики, використовуючи інтерфейс програми робочого місця, як за допомогою набору цифр номера у вікні управління викликами, так і одним кліком на телефонний номер, який відображається у вікнах програми АРМ у вигляді гіперпосилання. У тому числі забезпечується можливість передзвонити на номер заявника, отриманий з телефонної мережі у вигляді інформації АОН, або введений в відповідне поле зі слів заявника (пацієнта);
 • можливість виконання передачі телефонного виклику до іншого абонента мережі, наприклад, на лінію лікаря-консультанта, підключення до телефонної розмови третього і більш абонентів (організації конференц-зв'язку), а також виконання інших додаткових телефонних послуг;
 • підтримка протоколу взаємодії з SMS серверами мобільних операторів, можливість отримувати екстрені виклики у вигляді SMS повідомлень, організувати SMS діалог з абонентом-заявником, можливість передати інформацію про екстрений виклик бригаді ШМД засобами SMS повідомлень (при неможливості передати ці дані засобами мобільного Інтернету);
 • підтримка програмою смартфона функції "тривожної кнопки" - сигнал тривоги ( "SOS") надходить в центр ОДС і відповідне повідомлення відображається на всіх АРМ диспетчерів, які можуть подальші дії, відповідні ситуації;
 • забезпечення випадiння вікон і підказок при введенні інформації екстреного виклику, виключення по максимуму помилкового введення, обов'язковість заповнення певних параметрів, позначених червоним кольором;
 • можливість індивідуальної настройки інтерфейсу АРМ - зміни розміру вікон і полів, налаштувати зовнішній вигляд табличних даних і т.д., можливість сортування даних в таблиці по будь-якому стовпцю, система фільтрів при пошуку даних;
 • можливість введення і коригування інформації в довідниках системи, включаючи підтримку назв населених пунктів і вулиць російською та іншими мовами;
 • та ін.

Контактна інформація

Вул. Будівельників 34, м Дніпро, 49055

Тел./факс: (056)747-34-01

e-mail: .

Тел.: 0-800-400-330 (цілодобово, безкоштовно з будь-якого оператора)

Авторські права

© ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО« Монтаж і впровадження телекомунікаційних систем «МОНТЕКС», 2000-2019

© Створення сайту «Интернет-мастер», 2019